img1
img2
img3

you are here: หน้าหลัก

REGISTER

*
*
*
*
*
Fields marked with an asterisk (*) are required.

Frontpicstoreร้านเพื่อนเกษตรปากช่อง

เป็นเวลากว่า 31ปี แล้วที่เราจำหน่ายเครื่องมือทางการเกษตร อาทิ ปั๊มน้ำ,เครื่องยนต์อเนกประสงค์,ท่อ PVC PE และอุปกรณ์ระบบน้ำ, หัวสปริงเกอร์,เครื่องพ่นยา ฯลฯ  และขณะนี้เราได้ขยายประเภทสินค้าไปในส่วนของเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงเรายังพร้อมให้บริการหลังการขายโดยมีบริการจำหน่ายอะไหล่และเป็นศูนย์บริการรับซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ถูกจำหน่ายจากทางร้านของเรา    เนื่องด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนไปเราจึงมีความยินดีที่จะเปิดบริการรูปแบบใหม่คือร้านค้าออนไลน์  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการที่จะเลือกซื้อสินค้าจากทางร้านของเรา  โดยทางร้านของเราคิดว่าเว็บไซด์เพื่อนเกษตรปากช่องคงจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการติดต่อกับร้านของเรา